Пользовательское соглашение

Студмаркет.орг

Ця угода є публічною офертою компанії Студмаркет,орг для фізичних осіб, які приймуть цю угоду на зазначених нижче умовах. Сервіс, який організований Studmarket.org (Студмаркет.орг) в мережі Інтернет, це онлайн-майданчик, на якому Користувачі можуть розміщувати Завдання з метою отримання кваліфікованих послуг від Виконавців, а саме (Диплом, Курсова робота, Контрольна робота, Выдповіді на запитання, Рефераты, та ін.). Використовуючи Сервіс Studmarket.org і приймаючи цю угоду, ви тим самим визнаєте, що Studmarket.org не є учасником угоди між вами та іншими Користувачами. Сервіс Studmarket.org не є організатором правочину, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача щодо пропонованого/укладеного між Користувачами правочину на надання послуги. Всі надані послуги на Сервісі між Користувачами укладаються і виконуються без прямої чи непрямої участі Studmarket.org, функції Сервісу полягають у забезпеченні доступу до Сервісу і безпеки правочину між Користувачами. Моментом повного і беззастережного прийняття особою пропозиції Користувача укласти угоду користувача (прийняття умов угоди користувача) є: реєстрація на «Сервісі» стороною «Виконавець» в якості Виконавця і стороною «Замовник» в якості Замовника та/або будь-яке звернення до Сервісу із зовнішніх посилань для встановлення вартості роботи чи взаємодії з Сервісом, а також прийняття обов'язку дотримуватися положень цієї угоди. «Сервіс», «Замовник» і «Автор» далі іменуються окремо «Сторона»/«Користувач» і разом «Сторони».

 • «Автор» — фізична особа, яка повністю пройшла реєстрацію на Сервісі як Виконавець для використання Сервісу з метою надання послуг як Виконавець Замовнику.
 • «Замовник» — фізична особа, яка повністю пройшла реєстрацію на Сервісі як Замовник з метою оформлення замовлень для отримання послуги або консультації у Виконавця.
 • «Комісія» — комісія Сервісу, що стягується за Послуги, за забезпечення безпеки та проведення правочину, за підтримку коректної роботи серверів і коректної роботи Сервісу, розмір якої розраховується і надається індивідуально для Виконавця.
 • «Сервіс» — ресурс, який розташований за адресою https://Studmarket.org і створений для надання маркетингових послуг з метою організації взаємодії сторін угоди Замовник і Виконавець, з метою надання консультаційних послуг, письмових висновків згідно з поставленим завданням і форматом, замовлення виконання письмових і креслярських робіт різної тематичної спрямованості (статті, аналітичні замітки, аналіз окремих питань, креслярські роботи та інше).
 • «Робота»/«Замовлення» — результат послуги Виконавця, інформація, що виражена в текстовій, графічній або іншій формі, і розміщується на Сервісі.
 • «Гарантійний термін» — гарантійний термін після надання Виконавцем Роботи становить від 14 до 40 днів і визначається Замовником, про що належним чином повідомляється Виконавець. Типовий встановлений Сервісом гарантійний термін для кожного Користувача становить 14 днів, і може бути змінений тільки до моменту розміщення Замовником замовлення.
 • «Авторське право» — майнове право на Роботу, яке переходить Замовнику від Виконавця після прийняття Роботи Замовником на Сервісі з метою подальшого використання Роботи в особистих або комерційних цілях Замовником. Замовник підтверджує і не заперечує Авторство Роботи і право Виконавця на зазначення свого імені у тексті Роботи.
 • «Послуги» — інформаційні послуги Сервісу, що надаються Користувачам для організації їх взаємодії з метою продажу, придбання, а також замовлення Робіт різної тематичної спрямованості (статті, аналіз теми, матеріали, креслярські роботи, письмові висновки та інше), надання послуги отримання консультації в режимі онлайн на встановлену тему на Сервісі.

Політика Сервісу щодо цілей і завдань використання Користувачами Сервісу

 1. Ви погоджуєтесь використовувати Сервіс виключно в цілях отримання Послуг, не пов'язаних з вашою підприємницькою і комерційною діяльністю, від Користувачів, які бажають надати вам Послугу.
 2. «Компания» обязуется сохранять конфиденциальность персональных данных «Заказчиков» и «Авторов».
 3. Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Сервіс створений і функціонує виключно з метою допомоги Виконавцям, які займаються консультуванням або наданням послуг, а також Замовникам, зацікавленим у консультаційній підтримці з питань навчання, розвитку, підвищення знань і навичок у певній сфері, у перевірці (аудиті) або порадах щодо виконаних та (або) майбутніх проектів. Матеріали, що розміщуються Користувачами на Сервісі, так само як ті, до яких у Користувачів є доступ за допомогою Сервісу, можуть використовуватися тільки як додатковий інструмент для вирішення наявних у Користувача завдань, збору інформації і джерел, але не є готовим рішенням: Користувач зобов'язаний використовувати матеріали як джерело інформації, що містить сторонню думку з питання, його оцінку. Користувач має право на власний розсуд переробляти матеріали, створювати похідні документи, погоджуватися чи не погоджуватися з висновками, запропонованими Виконавцем, з його позицією.
 4. Замовлення, завдання, виконання яких поставлено перед Замовниками освітніми установами згідно з освітнім чи науковим планом робіт, так само як замовлення, завдання, виконання яких поставлено перед Замовниками роботодавцем та (або) іншими особами, повинні бути виконані Замовниками самостійно і з тією допустимою допомогою Виконавців, яка мінімально необхідна Замовникам і не зменшує частку особистого внеску Замовника у виконання відповідної роботи. Користувач, використовуючи Сервіс, повинен діяти сумлінно, пам'ятаючи про норми моралі та моральності, не допускаючи зловживання правами, вчинення протиправних і незаконних дій. Будь-які отримані Замовлення Користувачі мають право використовувати в межах, встановлених цією угодою користувача, використовувати такі матеріали, як зразки, джерело інформації, джерело запозичень у межах, дозволених законодавством Російської Федерації і завданнями, наявними у Користувача.

1. Загальна угода»

 1. 1.1. Сервіс зобов'язується надати Послуги, згідно з цією угодою, а також здійснювати пов'язані з ними організаційні та координаційні функції. 1.2. Замовник і Виконавець до моменту акцепту оферти зобов'язуються уважно ознайомитися з положеннями цієї угоди. 1.3. Замовник і Виконавець зобов'язуються не публікувати свої контактні дані і не передавати їх іншим користувачам Сервісу. До контактних даних належать номери телефонів, E-mail, ICQ, Skype, реквізити рахунків, посилання на сторінки в соціальних мережах, посилання на розміщені файли на ресурсах, таких як Яндекс.Диск, Mail.ru тощо, де файли розміщуються від конкретного користувача. А також будь-які посилання і дані, що містять відомості про користувачів. Сторони підтверджують, що будь-яке спілкування в межах виконання робіт або придбання Замовлення відбуватиметься виключно через Сайт. При передачі контактних даних з користувача стягується штраф у розмірі 500 гривень. При подальшій передачі даних користувач блокується. 1.4. Сторони надають свою згоду на обробку Сервісом своїх персональних даних, наданих для реєстрації особистого кабінету на Сайті. 1.5. Сервіс зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних Замовника і Виконавця. 1.6. На Сервісі заборонені нецензурні вирази, образи, поширення шкідливого ПЗ, плагіат, публікація Замовлень або інформації, що порушують Виконавські права інших осіб, а також будь-яка діяльність, що суперечить законодавству України. 1.7. Сторони, які завдали шкоди іншим особам, несуть повну відповідальність за свої дії на Сервісі. 1.8. Сторони зобов'язуються самостійно виконувати свої зобов'язання щодо сплати податків і зборів в державах своєї податкової резидентності. 1.9. Сервіс не несе відповідальності перед Виконавцем або Замовником за будь-які затримки, збої, неправильні або несвоєчасні повідомлення, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації. При виникненні конфліктних ситуацій та звернень Виконавця або Замовника до Сервісу сторони беруть на себе зобов'язання погодитися з рішенням, прийнятим Сервісом. Подальшого розгляду і оскарженню таке рішення не підлягає. 1.10. Сервіс має право вносити зміни до умов цієї угоди в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової угоди на Сервісі за адресою: https:// Studmarket.org. 1.11. Сторони, завантажуючи Роботу в розділ «Магазин готових робіт» на Сервісі, підтверджують, що володіють Авторськими правами на цю роботу і несуть повну матеріальну відповідальність у випадку порушення Авторських прав третіх осіб. Робота в будь-який момент може бути видалена з «Магазину готових робіт» за бажанням Автора. 1.12. Власник Роботи самостійно визначає її вартість на Сервісі. 1.13. При порушенні Виконавцем і Замовником положень цієї угоди та/або Правил роботи з Сервісом, Сервіс може заморозити або заблокувати облікові записи таких сторін, в тому числі у разі виявлення у Виконавця або Замовника облікових записів, раніше заблокованих за порушення положень цієї угоди та/або Правил роботи на Сервісі. 1.14. Сервіс має право заборонити доступ до Сайту Користувачам, які порушили угоди Сервісу. 1.15. Сервіс має право застосовувати штрафні санкції при розгляді кожної ситуації індивідуально. 1.16. Сервіс має право змінювати Правила в односторонньому порядку. 1.17. Сервіс залишає за собою право призупинити дію облікових записів Замовника або Виконавця на Сервісі без пояснення причин. 1.18. При внесенні Замовником грошових коштів, у тому числі і для оплати Замовлення, а також при виведенні Автором грошових коштів Сервісом стягується додаткова комісія за проведення фінансової операції у розмірі до 10%. На поповнення з балансу мобільного телефону мобільні оператори встановлюють додаткову плаваючу комісію. Сума додаткової комісії визначається до початку операції і залежить від типу платежу. 1.19. За замовленням можливі виплати неустойки. Неустойка - це сума, яка стягується з рахунку Виконавця понад оплату за замовлення, наприклад, в разі прострочення або серйозних невідповідностей завданню. Розмір неустойки встановлюється індивідуально щодо кожного замовлення, але не може перевищувати 75% від вартості замовлення, встановленої Виконавцем. 1.20. Якщо Виконавця обрали протягом доби після його оцінки, Виконавець зобов'язаний прийняти замовлення на виконання. Виконавець може відмовитися від виконання замовлення, якщо з моменту публікації його пропозиції про виконання роботи пройшло більше 24 годин. 1.21. Повернення за роботу через зауваження (доопрацювання) неможливе в повному обсязі. Якщо замовник замовив доопрацювання в іншого Виконавця, то розмір повернення дорівнюватиме вартості доопрацювання іншим Виконавцем. Ця сума буде списана з рахунку Виконавця, який не виконав доопрацювання. 1.22. Користувач розуміє і визнає, що Сервіс не є стороною будь-яких угод, домовленостей і договірних відносин, які можуть виникати між Користувачами Сервісу; Користувач не вступає у трудові відносини з Сервісом і не є співробітником Сервісу. 1.23. До цієї угоди буде застосовано законодавство Великої Британії. 1.24. У разі наявності законодавчих заборон країни, резидентом якої є Користувач, використовувати Сервіс для цілей і способами, передбаченими цією угодою, Користувач зобов'язаний утриматися від звернення і використання Сервісу. Ризики недотримання цієї умови покладаються на Користувача.

2. Для Замовників»

 1. Результатом надання Виконавцем Послуги Замовнику є наданий письмовий висновок з питання, що цікавить Замовника, у форматі, вказаному Замовником, або надана Замовнику письмова чи усна консультація, допомога (у тому числі, у формі репетиторства). Результати наданих послуг не можуть бути використані Замовником як готові роботи з метою їх надання до навчальних закладів, як готові бізнес-рішення для використання у комерційних цілях. Результати надання послуг є джерелом інформації та матеріалами, що містять суб'єктивну оцінку Виконавця з поставленого питання і, як наслідок, є додатковим інструментом для Замовника у вирішенні поставлених перед ним завдань, в тому числі є способом підготовки Замовника до їх самостійного виконання. Результати надання послуг можуть використовуватися як зразки для подальшого самостійного виконання Замовником поставленого завдання, або як джерело запозичення в прийнятних межах. Виключні права на результати надання послуг належать Замовнику, в той час як авторство виконавця не відчужується і не може бути приховано. Замовник цим підтверджує, що не використовуватиме результати наданих послуг з метою привласнення авторства, а також не видаватиме їх за власну працю і результати власної творчої діяльності.
 2. 2.1. Користувач, зареєстрований на Сервісі як «Замовник», гарантує згоду на повну оплату виконаних на його замовлення Робіт. 2.2. Замовник може подати заявку на коригування виконаного Замовлення протягом гарантійного терміну з моменту, коли Виконавець надав Роботу. У разі, якщо після виконання доопрацювання знову потрібне коригування, Замовник може подати заявку на повторні коригування. Блокування коштів не є гарантійним терміном доопрацювання роботи. Автор зобов'язаний виправити зауваження до роботи і після закінчення блокування, якщо початкове завдання не було змінено. 2.3. З моменту прийняття Замовником Роботи Виконавця право на результат Роботи переходить Замовнику. 2.4. Гарантійний термін після надання Виконавцем Роботи становить від 14 до 40 днів і визначається Замовником, про що належним чином повідомляється Виконавець. Типовий встановлений Сервісом гарантійний термін для кожного Користувача становить 10 днів. Гарантійний термін може бути змінений тільки до моменту розміщення Замовником замовлення. 2.5. При повному поверненні оплати за замовлення комісія Сервісу також повертається Замовнику. Повернення комісії Замовнику в повному обсязі списується з Виконавця. У разі часткового перерахунку комісія утримується Сервісом в повному розмірі.

3. Для Виконавців»

 1. 3.1. Користувач, зареєстрований на Сервісі як «Виконавець», зобов'язується надати повністю достовірні дані про себе під час реєстрації та акредитації на Сервісі. 3.2. Виконавець гарантує виконання Замовлення у строки, поставлені «Замовником», і в повній відповідності зі сформульованим ним завданням. 3.3. Виконавець має право на винагороду за виконану та прийняту Замовником роботу в межах обумовленої із Замовником суми. У разі несвоєчасного або неякісного виконання роботи Виконавець може бути частково або повністю позбавлений винагороди за неї на розсуд Сервісу. 3.4. Виконавець зобов'язується проводити доопрацювання в межах завдання, без додаткової оплати, відповідно до вимог Замовника. 3.5. Після завантаження готової версії Роботи винагороду Виконавець отримує після завершення гарантійного терміну, який може становити від 14 до 40 днів. 3.6. Для підтримки серверів і коректної роботи сайту Сервіс стягує комісію. Сума комісії розраховується і надається для кожного Виконавця 20%. 3.7. Виконавець зобов'язується дотримуватися Правил роботи на Сервісі, які розташовані за посиланням: Studmarket.org, і регламентують вимоги Сервісу до Виконавця при наданні йому Послуг. 3.8. Якщо Замовник не вказав необхідний відсоток оригінальності роботи, Виконавець повинен дотримуватися встановленого мінімуму, що дорівнює 50% за системою Антиплагіат. 3.9. При зміні початкового завдання, вихідних даних без попередження Виконавець має право вимагати оплатити таке доопрацювання або відмовитися від нього.

4. Партнерська програма»

 1. 4.1. Учасником партнерської програми може стати будь-який Користувач, який пройшов реєстрацію на Сервісі. 4.2. В Особистому кабінеті зареєстрованого Користувача доступна сторінка партнерської програми Studmarket.org, де учасник може отримати своє унікальне партнерське посилання для залучення Замовників. 4.3. Залучення нових Замовників відбувається шляхом поширення унікальної для кожного учасника партнерської програми партнерського-посилання. Замовлення, які оплачені користувачами, залученими без використання партнерського посилання, не враховуються і не оплачуються. 4.4. Учасник партнерської програми зобов'язується використовувати лише чесні і легальні види залучення. 4.5. Забороняється розміщення власних замовлень за своїм партнерським-посиланням. 4.6. Для залучення Замовників учасник партнерської програми може використовувати e-mail розсилки, соціальні мережі, блоги, форуми, будь-які сайти в інтернеті, не заборонені чинним законодавством України. 4.7. Учасник акції має постійний доступ до статистики, що знаходиться за адресою Studmarket.org, в якій в режимі реального часу відображаються дані про кількість переходів, реєстрацій і суму зароблених коштів. 4.8. Перехід та реєстрація Замовника не є оплачуваними діями. 4.9. Виплата винагороди провадиться в розмірі 20% від Комісії Сервісу з усіх замовлень, оплачених Замовниками, залученими конкретним учасником акції. 4.10 Якщо Виконавець і Замовник є одночасно запрошеними учасниками партнерської програми, то винагорода в розмірі 20% від Комісії розподіляється в рівних частинах партнерами, що запросили Виконавця і Замовника. 4.11. У разі порушення учасником партнерської програми однієї або декількох умов цієї угоди Сервіс може заморозити або анулювати партнерську винагороду, або заблокувати обліковий запис. 4.12. Сервіс залишає за собою право без пояснення причини заблокувати обліковий запис учасника партнерської програми.

5. Відгуки

 • 5.1. Сервісом видаляються відповідні відгуки негативного характеру. 5.2. Відгук може бути видалений тільки на прохання Користувача, який його залишив. 5.3. Для одного замовлення допускається написання не більше одного відгуку зі сторони Замовника і Виконавця.
 • Політика конфіденційності

 • Це Положення про політику конфіденційності (далі — Політика) є офіційним документом та визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних осіб (далі — Користувачі), які користуються сервісами, інформацією, послугами, програмами та продуктами інтернет-сервісу, розташованого на доменному імені Studmarket.org (далі — Сервіс). Використання Сервісу означає повну і беззаперечну згоду користувача з цією Політикою конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання проекту.
 • Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Сервіс

 • 1.1. В межах цієї Політики конфіденційності під «персональною інформацією користувача» розуміють: 1.1.1. Персональну інформацію, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісу. 1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісом в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки. 1.2. Ця Політика застосовується лише до сайту проекту Studmarket.org. Компанія не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Studmarket.org, в тому числі в текстах консультацій. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії. 1.3. Компанія в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Компанія виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
 • Мета збору і обробки персональної інформації користувачів

 • 2.1. Компанія збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг. 2.2. Персональну інформацію користувача Компанія може використовувати в таких цілях: 2.2.1. Ідентифікація сторони в межах угод і договорів з Сервісом. 2.2.2. Зв'язок з користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісу, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача; 2.2.3. Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нових послуг; 2.2.4. Таргетування рекламних матеріалів; 2.2.5. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.
 • Умови обробки персональної інформації користувача та її передавання третім особам

 • 3.1. Компанія зберігає персональну інформацію користувачів згідно з внутрішніми регламентами. 3.2. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. 3.3. Адміністрація має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках: 3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії; 3.3.2. Передання даних необхідне для надання послуги користувачу; 3.3.3. Передання передбачено російським або іншим чинним законодавством у межах встановленої законодавством процедури; 3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує угоду користувача Сервісу. 3.4. У зв'язку з тим, що користувачами Сервісу є переважно громадяни України, при обробці персональних даних користувачів Компанія керується законом України «Про персональні дані».
 • Зміна користувачем персональної інформації

 • Користувач може у будь-який момент змінити (поновити, доповнити) надану ним особисту інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті.
 • Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів та Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

 • Компанія вживає необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 • Компанія має право вносити зміни до Політики конфіденційності без згоди користувачів. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сервісі.
 • Ця оферта опублікована на сайті Studmarket.org 30 серпня 2017 року і діє безстроково.

  Топ-авторы

  GRATES

   0     0 219.0

  Student24

   0     5 117.0

  Аватар
  solncekatenok

   0     2 44.0

  sasha-sashylya PRO

   0     0 33.0

  yfnfkmz

   0     0 23.0

  Топ-заказчики

  studenter

   0     0 67.2

  Аватар
  skaynet

   0     0 16.0

  Аватар
  Trushkov

   0     0 14.0

  Аватар
  MariyaVavulina

   0     0 11.0

  Аватар
  yfnfif1504

   0     0 10.0

  258

  Пользователи

  184

  Авторы

  74

  Заказчики

  43

  Заказов

  0

  Новые заказы

  66

  Товаров

  Принимаем к оплате